• Cart
  • Order/Shipping
V-SHOP

Accessory

AVEDA PADDLE BRUSH bàn chải

  • GPA Star 0
  • 5,000  Stock
  • 25,000  Stock
  • 115,000 VND

SIÊU GIẢM GIÁ

 Người bánLAC
- Xuất sứ CHINA
- Nhãn hiệu AVEDA

It's good for hair massage.

when you comb your hair, there are no pain.

please you send this to your girl frind as a your heart

머리를 빗을 때 머리가 감겨서 아픈 것이 없다고 하고 마사지도 된다고 합니다

그래서 중국에서도 아주 유명하다고 합니다.

여친을 위해서 꼭 선물해야죠 ^^

Không đánh giá
No question.
Đơn hàng dưới 30,000 stock (690,000 VND) : phí vận chuyển: 1,750 stock (40,250 VND)
Đơn hàng dưới 50,000 stock (1,150,000 VND) : phí vận chuyển: 1,200 stock (27,600 VND)
Đơn hàng trên 50,000 stock (1,150,000 VND) : miễn phí vận chuyển

we can exchange