DJ LAC

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +3   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 3,940 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 Yesterdays Gone - Sonny   Listen (200)   Like ( 0)
2 Buồn Không Em   Listen (200)   Like ( 0)
3 Lệ Mãn Thiên   Listen (200)   Like ( 0)
4 xem nhau là dĩ vãng   Listen (200)   Like ( 0)
5 Maudy Ayunda - Cinta Datang Terlambat (Ost. Refrain)   Listen (200)   Like ( 0)
6 Star disappear 별이 진다네   Listen (200)   Like ( 0)
7 Im The Man - YBN Almighty Jay X Kaemor   Listen (199)   Like ( 0)
8 Yêu nhầm người (+6)   Listen (199)   Like ( 0)
9 Ocean Ou - 有故事的人 You Gu Shi De Ren   Listen (198)   Like ( 0)
10 Ngu Ngon Nhe Vo Tuong Lai   Listen (196)   Like ( 0)
11 Yêu để cưới   Listen (196)   Like ( 0)
12 Để em rời xa- let you go   Listen (196)   Like ( 0)
13 Sorry   Listen (195)   Like ( 0)
14 đừng như thói quen   Listen (193)   Like ( 0)
15 Em hạnh phúc chứ   Listen (192)   Like ( 0)
16 Để quá khứ ngủ yên   Listen (192)   Like ( 0)
17 Đâu ai ngờ   Listen (192)   Like ( 0)
18 Càng Níu Giữ càng dễ mất   Listen (192)   Like ( 0)
19 Mặt Trời Của Em - Phương Ly ft Justatee   Listen (192)   Like ( 0)
20 one love [Cover] 성시경 - 한번의 사랑 (천일의 약속 OST)   Listen (192)   Like ( 0)
The title of music
Daisy 2018.12.17 129 0
Daisy 2018.12.17 125 0
Daisy 2018.12.17 123 0
Daisy 2018.12.06 132 0
Daisy 2018.12.06 130 0
Daisy 2018.12.06 122 0
Trongnguyen 2018.11.13 195 0
lananhnt602 2018.10.23 200 0
Trongnguyen 2018.10.08 196 0
Tamttm 2018.09.28 192 0
Tamttm 2018.09.28 196 0
Tamttm 2018.09.28 192 0
Tamttm 2018.09.27 192 0
Tamttm 2018.09.26 185 0
Tamttm 2018.09.26 200 0
Tamttm 2018.09.26 192 0
Tamttm 2018.09.25 189 0
Tamttm 2018.09.25 179 0
Trongnguyen 2018.09.24 175 0
Trongnguyen 2018.09.24 183 0
Trongnguyen 2018.09.24 182 0
Daisy 2018.09.22 190 0
Daisy 2018.09.22 181 0
Tamttm 2018.09.22 188 0
Tamttm 2018.09.22 181 0
Daisy 2018.09.21 172 0
Daisy 2018.09.21 162 0
Daisy 2018.09.21 177 0
Tamttm 2018.09.21 171 0
Tamttm 2018.09.21 153 0
jasmine 2018.09.20 168 0
jasmine 2018.09.20 171 0
jasmine 2018.09.20 185 0
Daisy 2018.09.20 152 0
Daisy 2018.09.20 137 0
Tamttm 2018.09.20 159 0
Tamttm 2018.09.20 120 0
Daisy 2018.09.19 124 0
Daisy 2018.09.19 134 0
Tamttm 2018.09.19 137 0
Tamttm 2018.09.19 125 0
Tamttm 2018.09.19 122 0
jasmine 2018.09.19 140 0
Tamttm 2018.09.18 120 0
Tamttm 2018.09.18 145 0
Tamttm 2018.09.18 135 0
Daisy 2018.09.18 168 0
Daisy 2018.09.18 118 0
Daisy 2018.09.18 156 0
Trongnguyen 2018.09.17 129 0
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  111
 • 2 Jd2Bw955
  10
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,873
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,641,468
 • 3 connector3
  1,636,291
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,620,047
 • 6 tw0001
  318,491
 • 7 phamque
  106,491
 • 8 vancon
  96,182
 • 9 ngocpham
  43,600
 • 10 Phuonghongnt
  35,230